Regelement & Aansprakelijkheid Toeristendagen Eersel

Vaste deelnemers hebben bij inschrijving voorrang. Zij ontvangen in december hun inschrijfformulier. Vanaf februari kunnen nieuwe deelnemers zich inschrijven. Inschrijven kan alleen met het originele inschrijfformulier.

 • Er mag alleen verkocht worden wat op het inschrijfformulier vermeld staat. De organisatie bepaald wat wel of niet verkocht mag worden.
 • Kramen mogen nooit aan derde doorverhuurd worden.
 • Het is niet toegestaan om een loterij te houden.
 • Food verkoop alleen met toestemming van de organisatie.
 • Alcoholische drankjes mogen nooit verkocht worden.
 • Vanuit de kraam mag geen muziek worden afgespeeld. Versterkers waar dan ook voor nodig zijn ook niet toegestaan.
 • De plaats dient na afloop schoon opgeleverd te worden en de aangeboden vuilniszakken moet u mee naar huis nemen.
 • De markt stopt om 17.00 uur het is niet toegestaan eerder de markt te verlaten.
 • Marktkramen zijn 4 meter en incl. zeil.
 • Kramen mogen nooit naar voren worden uitgebreid.
 • Staangeld moet altijd vooruit betaald worden.
 • AUTO achter de kraam is beperkt mogelijk, alleen met toestemming van de organisatie
 • Stroomaansluiting tegen betaling beperkt mogelijk.
 • Foodplaatsen altijd inclusief stroomaansluiting.
 • Alles wat u meer doet dan het verkopen van uw artikelen moet altijd in overleg met de organisatie.
 • Kramen die om 10.30 uur niet zijn bezet en waarover de organisatie niet is gewaarschuwd, zullen vanaf dat moment worden vergeven, restitutie van het staangeld is dan niet meer mogelijk.
 • Op de hele markt is een flyerverbod.
 • De indeling van de markt wordt door de organisatie gemaakt en is definitief.

Aansprakelijkheid

Mocht voor of tijden de toeristendagen besloten worden om deze af te lasten om reden buiten de invloedssfeer van de organisatie (situaties van overmacht zoals extreme weersomstandigheden dan wel schokkende gebeurtenissen) dan is het niet mogelijk de organisatie van de toeristendagen aansprakelijk te stellen voor directe of indirecte kosten van zoals verminderde of geen verkoop. Ook verder door u  gemaakte onkosten worden niet vergoed. De organisatie is ook niet verantwoordelijk voor ontstane kosten uit calamiteiten zoals schade of diefstal/ongevallen. Schade welke ontstaan is voor na en tijdens de toeristendagen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de organisatie. U dient de aanwijzingen van de organisatie/politie/brandweer en andere hulpinstanties strikt op te volgen.

ORGANISATIE TOERISTENDAGEN EERSEL